Service och garantiärenden
All saxservice och garantiärenden handläggs av:

LB SaxService
Prästavägen 254
SE-263 91 Höganäs


Tel. +46 (0)46 - 14 25 26
Mob.  +46 (0)732-670 234
Webbsida: www.lbsax.se